logo


Temel İSG Sağlık Konuları

TEMEL İSG TEKNİK KONULAR

EĞİTİMİN AMACI: 6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince çalışanlarımızın “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

KATILIMCI SAYISI: En az 10 en fazla 25 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ:

 • Az tehlikeli iş yerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat,
 • Tehlikeli iş yerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat,
 • Çok tehlikeli iş yerlerinde ise yılda bir 16 saat,

EĞİTİM:

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma

BELGELENDİRME SÜRECİ:

• Eğitimlere katılım zorunludur.
• Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Ön Kayıt Formu

 

Onaylama


İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul