logo


Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: 30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-‘’ 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” Denilmektedir. Bu eğitim ile patlayıcı ortamları sınıflandırabilecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayabileceksiniz.

KATILIMCI SAYISI: 10 Kişidir

EĞİTİM SÜRESİ: 3 Gün

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI (HESAPLAMALI)  EĞİTİM PROGRAMI

images

1) ATEX ne demek?

 • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri
 • Atex Standartları
 • a) TS EN 60079-10-1 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler
 • b) TS EN 60079-10-2 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosferler
 • Ülkemizdeki Atex Yönetmelikleri
 • a) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • b)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

2) GENEL YANGIN BİLGİLERİ

 • Detenasyon, Deflagrasyon, Bleve, Backdraft, Flashback nedir?

3) SIVI BUHARI VE GAZ PATLAMA MEKANİZMALARI

 • Parlama Noktası, Özgül Ağırlık, Genleşme Katsayısı, Alt ve Üst Limitleri, Kendiliğinden Tutuşma, Buharlaşama

4) PATLAMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ patlamadan_korunma2

 • Ortamda Yanıcı Madde Var mı?
 • Havadaki Dağılım Patlamaya Yol Açabilir mi?
 • Patlayıcı Ortam Nerelerde Oluşabilir?
 • Tehlikeli Patlayıcı Ortam Oluşması Mümkün mü?

5) TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI

 • Gazlar ve Tozlar için Tehlikeli Bölgeler
 • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır ?
 • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılmasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Görüşü
 • “Explosion Proof” ile “Explosion Protected” arasındaki farklar
 • NEC 500 (National Electrical ode) Class ZONE ve DIVISION Karşılaştırma

6) EN 60079-10-1 : 2009-TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI PATLAYICI GAZ ATMOSFERLER STANDARDI UYGULAMALARI

 • Boşalma hızı nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar,
  Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları
 • Mutlak Basınç,Efektif Basınç,Mutlak Sıcaklık nedir?
 • Havalandırma nasıl değerlendirilir? Asgari Havalandırma Akış Hızı , Tehlikeli Bölge Hacmi ,
  Havalandırma Dereceleri (iyi, Orta, Kötü), Kalıcılık Süresi , Hava Değişim Sayısı Hesaplamaları
 • Zone Tayini nasıl yapılır? Zone Tayini ( ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2 ) Tehlikeli Alan Boyutu ( r ),
  Zone İşaretlemeleri
 • EN 60079 – 10 Yanıcı Sıvı Ve Gazlar ZONE hesaplanması
 • EN 60079 -10 -1 Standardına Göre Örnek Uygulamalar

7) MİNUMUM ATEŞLEME ENERJİSİ VE ATEŞLEME KAYNAKLARI

 • Minimum Ateşleme Enerjisi Nedir ?
 • Ateşleme Kaynakları nelerdir?

8) EN 60079-10-2 , NFPA 499: 1997 , NFPA 654: 2006 TOZLAR ZONE BELİRLENMESİ

 • Toz Patlama Pentagonu
 • Tutuşabilir Toz Nedir? Hibrid Karışım Nedir?
 • Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi
 • Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolüpatlamadan_korunma2
 • Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar

9) HARTMANN BOMBASI NEDİR? Kst NASIL BELİRLENİR?

 • Patlama Aralığı, Patlamaya Hazır Minimum Konsantrasyon

10) TUTUŞTURMA KAYNAKLARI

 • Deşarj Kaynakları Nedir?
 • Saçaklı deşarj, Korona deşarjı, Yayılan saçaklı deşarj, Hacim/Huni deşarjı
 • Tozun Kimyası ve Patlama Şiddetine Etkisi
 • Nem Etkisi, Oksijen Etkisi, Tozların Tehlike Derecesini Belirleyen Önemli Veriler
 • Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler
 • MIE (Minimum Ignition Energy) Minimum Tutuşma Enerjisi ,
 • MIE ve Toz Bulutu Konsantrasyonu İlişkisi

11) EN 60079-10-2: 2009’a GÖRE TOZLAR; PATLAYICI ORTAM HESABI NASIL BELİRLENİR?

 • Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir? Temizlik Şartlarının Değerlendirilmesi
 • Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genişliği
 • Kst (Dust deflagration index) ve değeri ve patlayıcı toz sınıfı ve olasılık ilişkisi
 • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006’ya Göre;
 • Toz katman kalınlığı, Toz katman kalınlığı ile Alan Sınıflandırması
 • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? Dow-F&EI Endeksi’ne Göre Sınıflandırma;
 • Endeksin kullanımı ve Alan Sınıflandırması

12) ÖRNEKLER (EN 60079-10-2, NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006)

 • Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi
 • ATEX 100a ve Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile, IEC ve EN ye göre ısı grupları,

13) PATLAMAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

 • Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone’a göre Ekipman Seçimi
 • Birincil,İkincil ve Üçüncül Önlemler

14) EXPROOF CİHAZLARIN GRUPLANDIRILMASI           RTEmagicC_service_zone.jpg

 • Bölgelere Göre Koruma Tiplerinin Kullanımı
 • Ex-Proof Malzemeler Koruma Tipleri

15) PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI

 • Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği ve ekler

Ön Kayıt Formu

 

Onaylama


İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul