logo


İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ONAYLI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

KATILIMCI SAYISI: En az 10 en fazla 25 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

KATILIMCI PROFİLİ : Mimarlık – Mühendislik Fakültelerinden mezun Mimar, Mühendis, Şehir Ve Bölge Planlama bölümleri ile Peyzaj Mimarlığı unvanına sahip olan kişiler , Teknik Eğitim Fakültelerinden
mezun Teknik Öğretmenler, Üniversitelerin Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik ,Kimya ve Biyoloji bölümleri mezunları ile Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı mezunları ilgili yönetmelik gereğince bu programa kayıt olabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ : 180 Saat Teorik Eğitim (90 Saat Uzaktan Eğitim + 90 Saat Örgün Eğitim ) ve 40 Saat Uygulama Eğitimi ile birlikte toplam 220 saat sürmektedir.

EĞİTİM: Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı ele alınmış ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınmıştır. Örneğin, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle, bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiş, bununla birlikte, (A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir. Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları nedeniyle aynı oranda ağırlıklandırılmıştır.

BELGELENDİRME SÜRECİ :

İlgili Yönetmelik Gereği;

• Katılımcıların 90 saatlik uzaktan eğitim programını tamamlamaları ön koşuldur
• Örgün eğitim sürecinde ise katılımcıların derslere % 90 seviyesinde devam zorunluluğu vardır.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sınav sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika almaya hak kazanırlar

Ön Kayıt Formu

 

Onaylama


İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi İstanbul